Dub 16
Středa
header-petra

Co nám přinese DUBEN?

Je tady měsíc vyrovnávání. Měsíc hledání rovnováhy mezi vnitřní potřebou jít za svým a opatrností, ohledy na druhé a strachy z nejistoty nového. Přestože bude duben, hlavně jeho druhá půlka, dávat změnám spíš zpátečku, bylo by dobré si aspoň plánovat kroky k tomu, co opravdu cítíme a co nás baví. Obzvláště 27. dubna bude možné učinit krok, kdy naše pevné rozhodnutí připraví cestu budoucí realizaci našich přání a potřeb. První dekáda měsíce pomůže uvědomit si, za čím naše duše vlastně jít chce.

Před pár dny se něco změnilo. Poslední rok a půl bylo úkolem jít na dřeň, objevovat opravdové, procházet transformací a stát si za hlubokými hodnotami. Před pár dny nastala pro další rok a půl změna. Začalo období, jehož prioritou je harmonie a lidskost. Po bouři, kterou jsme někdy mohli vnímat, začíná období zklidnění. Změny, které jsme nastartovali, trvají dál. Ale vypadá to, že je bude provázet mnohem větší lehkost. K harmonii nám pomůže práce na tématech vděčnosti a přijetí. Vděčnost je cestou, jak projevit pokoru a tím přivolat víc toho, co si přejeme. Přijetí otevírá cestu smíru, míru v sobě. Míru, jež je něčím víc než klidem. Je přirozeným souladem všech našich částí, ztotožněním se s pocitem, že vše je tak, jak má být. Při práci s tématem přijetí můžeme použít cvičení, při kterém vnímáme, že to, co potřebujeme přijmout, je stejného typu jako my. Ať už je to situace, člověk, myšlenka nebo emoce, máme s tím něco společného. Naše vzájemná podobnost nám pomůže se tomu otevřít. Kromě cvičení podobnosti může přijetí pomoci, když budeme vnímat, že to, co potřebujeme přijmout, je jen nositel nějakého pro nás důležitého poselství, je to jen poštovní holub pro naši duši. Tak jako nemoc je poštovní holub toho, co máme udělat pro ztracenou rovnováhu, tak každá věc, která nám sebere klid, je požehnáním pro budoucí poznání.

V průběhu prvních čtyř dnů měsíce bude dobré uvědomit si, co máme ve druhých lidech (partnerech, rodině, přátelích) a čím jsme jim my. Je dobré si toho vážit. Pro rozkvět vztahů je vhodné posílení toho, čeho předpokládáme, že si na nás cení druzí. Druhá dekáda dubna bude přát partnerskému štěstí nejvíce, protože přinese do vztahů uvolnění a radost. Třetí dekáda bude zase chtít naše investice do vztahů, které se ale promění v pevnost souznění. První půlka měsíce bude jako stvořená pro meditace, využívání intuice a duchovní cvičení. Můžeme se nechat inspirovat zvuky manter a třeba se i sami pustit do ómování. Zvukem óm prý kdysi vznikl svět a jeho opakování propojuje s kosmickou energií, a tím očisťuje, léčí a přináší pocit spojení s prajednotou.

Sedmého dubna nastávají tři změny. První prospívá komunikaci, kterou dělá pronikavější a otevřenější. Další změna přináší napětí nutící zařídit si prostor pro větší jistotu a stabilitu. Jedna z cest, jak získat víc jistoty, je si ji uvědomit. Zvědomění je často nejednodušší cesta podpory čehokoliv. Ale možná nejde o to hledat jistotu ve světě kolem sebe, protože jediná neotřesitelná jistota je sebejistota. A třetí změna se týká otevření srdce. Od sedmého dubna totiž budeme mít větší sklon vnímat lásku kolem sebe. Dokonce se můžeme ztotožnit s tím, že my sami jsme láskou. V tom případě ji můžeme použít k léčení, k zařizování rovnováhy pro sebe i druhé. Ještě více od 12. dubna; nejvíce 17., kdy se nám bude dařit poodhalit roušku našich obav a omezení. Zároveň s nimi můžeme objevit i vlastní léčivou sílu, která kromě lásky vychází také z víry a pravdy. Naše uši někdy nechtějí slyšet pravdu, stejně jako naše srdce si někdy nechtějí přiznat, co opravdu cítí. Přiznání si pravdy je nutné k uzdravení těla, duše i osudu a v dubnu to bude platit dvojnásob. Velikonoce letos přinesou pravděpodobně drsnější výprask pro ženy a všem silnější emoce. Patnáctého dubna ráno přijde úplněk, jež může přinést prožitek, že smyslem bytí je tvořit své já. Vše ostatní je nahraditelné, jen naši jedinečnost nic nahradit nemůže. Plné žití jedinečnosti je naše zodpovědnost a také náš díl skládačky posunu světa.

O mně

Jsem certifikovaný kouč reteamingu, efektivní metody koučování pocházející z Finska. Mohu Vám nabídnout znalosti, které jsem nasbírala při studiu vysokých škol (psychologické poradenství a učitelství), dovednosti z psychoterapeutického výcviku (v systemice) a zkušenosti z jedenácti let práce s lidmi a ze stovek konzultací. Stejně tak Vám mohu nabídnout sedm let astrologické praxe (a 17 let jejího studia) a také schopnost pracovat s energií. Každý pokrok, rozkvět a splněný sen mých klientů ve mně vyvolává radost a vděčnost, že jsem u toho mohla být. Věřím, že každé téma, se kterým za mnou přicházíte, je v nějaké podobě i mým tématem. Sama využívám stejných technik, jaké dávám k dispozici Vám. Díky nim a díky mnoha zahraničním poutím, z nichž si přináším vždy cenné životní know how, se mi daří kloubit rodinné štěstí, pracovní úspěch a naplňování mého životního poslání.

fotka1

Kontakt

Mgr. Petra Černá

721 928 721

Opava, Nádražní okruh 13

hlavickapetricka@email.cz

více ...

Reference

Naše firma spolupracuje dlouhé roky s řadou stálých zaměstnanců, stejně tak s nováčky i externími pracovníky. Systém práce s metodou Reteamingu mi velmi vyhovuje – zejména v osobním a konkrétním přístupu k jednotlivcům. Reteaming je stabilním pomocníkem mé manažerské práce a jsem velmi vděčná Mgr. Petře Černé, že mi umožnila seznámit se s touto vynikající, perspektivní a nenásilnou formou komunikace a motivace našich pracovníků.

Denisa Michalisková, výkonná ředitelka Raiffeisen stavební spořitelny Opava

K Petře Černé jsem se dostala na doporučení cca před 3 lety a rozhodně mé setkání s ní velmi pozitivně ovlivnilo můj život. Všechny individuální konzultace, které jsem s ní absolvovala, mne naučily dívat se na věci z jiného úhlu pohledu a hlavně mě vedly k pochopení, proč se určité životní situace dějí tak, jak se právě dějí. Velké díky jí patří hlavně za obrovskou pomoc a podporu v mém soukromém a podnikatelském životě, kde mě vždy dokázala nasměrovat tím správným směrem.

Leona Palinková Bečicová, nezávislý distributor Herbalife

Mgr. Petra Černá je absolutní motivační fenomén. Během pár koučovacích hodin dovedla naprosto změnit postoj našich pracovníků. V dnešní době je atmosféra na našem pracovišti uvolněná a velmi produktivní.

Iwona Zajícová, majitelka Galerie krásy Iwy Zajícové

Spolupráce s Petrou Černou provází světem porozumění, lásky, poznání a nekonečnosti. Konzultace vám dají odpovědi na spoustu životních otázek, proč se věci dějí zrovna vám, zrovna v ten daný okamžik, a jak si najít odpověď na tyto otázky ve svém nitru. Poznáte, jak se váš život stává skrze práci na sobě stále krásnější a smysluplnější. Já se poznávám taková, jaká opravdu jsem, a čím dál více si uvědomuji své životní poslání.

Regina Černá, studentka

V mém v životě se objevilo jen pár lidí, kteří mě dokázali přimět k výrazné změně a posunu v profesním či osobním živote. Petra Černá patří mezi ně. Oceňuji její nenásilný přístup, který mě však osobně přinesl radikální a konkrétní změnu k lepšímu.

Radim Káňa, kouč

Naučíte se spoustu technik, jak využívat svůj vlastní vnitřní zdroj, nejcennější dar přírody, svoje Já. Dozvíte se, čím můžete posílit odolnost vůči stresům, jak dosáhnout duševní a tělesné pohody, radosti a zdraví. Objevíte metody, kterými si můžete posílit stabilitu, flexibilitu a načerpat energii. Naučíte se konstruktivně a účinně řešit situace svého života, pročistit a urovnat vztahy, rozdýchat ve vztazích skomírající plamínek lásky a nechat odplout všechno, co nepotřebujete. Pochopíte smysl svého života. Výsledkem semináře, na němž jsem byla, je vědomí, že já sama jsem tvůrcem svého života, radost a pohoda.

Dana Jašková, fakturantka Armatury Group

Moje spolupráce s Mgr. Petrou Černou je kromě osobního koučování zaměřená na řešení problémů týmu pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově. Zejména se věnuje pozitivnímu hodnocení toho, co se povedlo, co tým zvládl a v čem který pracovník vyniká. Supervize jsou velice příjemné a pro tým přínosné. Všichni se na společná setkání těší a aktivně se na nich podílejí. Mgr. Petra Černá umí reagovat na momentální zakázky, s nimiž pracovníci přijdou, a vede je k úspěšnému vyřešení; což hodně oceňuji nejen já, jako vedoucí programu, ale také samotní pracovníci. Po supervizích náš tým pracuje více jako celek a umí si více naslouchat a navzájem se tolerovat. Supervize není užitečná jen pro tým, ale vytváří prostor i pro osobní růst a uvědomování si sebe sama v celém kontextu týmu.

Mgr. Jana Jurášová, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Metro, Přerov

Někdy potřebujeme rozkódovat situace, které přichází, a nastartovat životní vůz tím správným směrem. Díky Petře Černé a jejím aktivitám jsem začala na sobě pracovat takovým způsobem, že se mi podařilo zvýšit si o 100% své sebevědomí. Pomohla mi odkrýt a znásobit mé schopnosti tak, abych mohla pomáhat sobě i druhým.

Lenka Bachoříková, Janáčkova filharmonie Ostrava

Logo-astroLogo-terapieLogo-kouovn

 

Pearl coaching

Koučování slouží k podpoře osobního růstu a k budování vlastní cesty k úspěchu, rozvíjí potenciál lidí rozšiřováním jejich smyslu pro to, co je možné. Kouč naviguje pomocí otázek k různým úhlům pohledu, dává podporu a povzbuzení. Spolu s koučem si vymezíte cíle a společně hledáte cestu k jejich realizaci. Najednou se Vám otevírají možnosti, stáváte se aktivním tvůrcem svého života. Ruku v ruce s tím jde i zlepšování sebereflexe, sebedůvěry a schopnosti rozhodovat se. Skrze změnu myšlení se zlepšuje vztah k sobě i druhým. Podporováním pozitivní energie dochází k aktivizaci, k rozvoji Vaší tvořivosti, intuice a vnímání smysluplnosti svých kroků i svého života.

PearlCoaching

Pod svou značkou „PEARL coaching" Vám nabízím koučování, jež lze podle Vašeho přání propojit s mými psychoterapeutickými zkušenostmi, se schopnostmi pracovat s energiemi nebo s možností realizovat regrese, rovněž s dovednostmi s trénováním jak vést druhé a se znalostmi mé lásky - astrologie. Věřím, že společně objevíme, že

Vy sami jste perlou, dokonalou ve své jedinečnosti.