Dub 18
Sobota
header-petra

Co nám přinese DUBEN?

V dubnu bude více než kdykoli jindy platit, že jaký si ho uděláme, takový ho budeme mít. Situace, které si nás najdou, budou odpovídat stavu našeho vnitřního světa. Jedním z nejkrásnějších a pro duben nejvhodnějších nastavení nitra bude radost ze života. Ne sbírání požitků, ale radost, jakou v nás nastartuje třeba objevení, že květina, kterou měsíce opečováváme, zrovna rozkvetla. Když si každé ráno takový pocit navodíme, budeme ten úsměv na tváři přirozeně způsobovat i ostatním. Velkým uvědoměním první poloviny měsíce by mohlo být pochopení, že takto radovat se může celé naše tělo. Že tu neviditelnou radost cítí i naše ledviny, plíce, kotníky, konečky prstů, vlasy,... Jít přes prožitek radosti celého těla může být dokonce pro ty, pro které je náročné mít rád sám sebe, elegantní cesta k sebepřijetí. Protože když někomu navodíme tuto neviditelnou radost, přestane být cizí. A naše blízkost v tu chvíli otevře u obou dveře lásce. A to platí o těle i o vztazích s lidmi. V první půlce měsíce se nám také bude lépe sdílet a domlouvat se. I myšlenky bychom mohli mít pozitivnější, hlavně 10. dubna ráno, kdy bude příležitost sledovat, jak naše myšlenky zalévá slunce. Spousta z nich zmizí a ty, co zůstanou, budou klidnější a příjemnější. Čím nadšeněji to budeme sledovat, tím déle to vydrží.

Kroky, které v dubnu učiníme, budou promyšlenější a budou směřovat k větší jistotě pro nás i naše okolí. V sobotu čtvrtého po obědě graduje úplněk, který pomáhá měnit vztahy s okolím. Mírně rozpouští pouta s těmi, na kterých jsme až příliš závislí. A naopak přidává nadhled a toleranci tam, kde se třenice berou příliš osobně a kde ego nechce připustit smír. Pomoci tomu můžeme krátkou představou, jak by mohl ten který vztah ideálně vypadat za nějakou dobu, třeba za pár let. Času totiž přisuzujeme léčivou moc. Tím, že ho nemůžeme ovládat, má ten přesahující, někdy až božský rozměr. A my to můžeme využít. Jestli vnímáme jeho léčivost oprávněně, nebo ne, závisí na tom, jak moc se dokážeme ideální podobě věcí otevřít. A prvním krokem otevření je co nejpodrobnější představa žádoucí budoucnosti. První týden dubna bude ještě velmi důležité věnovat pozornost i minulosti. Protože stejně jako pracujeme s představou žádoucí budoucnosti, je možné prosvětlovat minulost. Představovat si jen ty pěkné věci nebo ještě lépe představovat si, že se vše dělo tak, jak bychom si přáli. Protože když budeme cítit, že za námi stojí celá krásná minulost, bude cesta k zářivé přítomnosti a budoucnosti o mnoho průzračnější.

I v dubnu bude pár dnů emočně náročnějších. Osmého překonejme obavy, jedenáctého hněv a dvacátého devátého pochybnosti. V těchto dnech pomůže hodně aktivit a jejich střídání. A nezapomeňme, že z krabičky poslední záchrany můžeme kdykoli vytáhnout modlitbu. Protože když už se nedá nic jiného, modlit se můžeme vždycky. Ať už je to modlitba srdce beze slov, odříkání otčenáše nebo jiné oblíbené modlitby či návštěva posvátného místa. Patnáctého bude den vhodný na léčení duše i těla. Protože od jedenáctého bude každý náš dotek léčivý, můžeme v tento den hlazením poléčit nejvíce. První třetina měsíce bude partnersky nejšťastnější. V prostřední dekádě to ty, co mají být spolu, spojí. Naopak u komplikovaných vztahů lze čekat větší bouře obzvláště ze strany mužů toužících po obdivu. V posledním týdnu se zase v ženách může více ozývat potřeba prosadit si svou. Ženám i mužům pomůže doplnit si nějak pěknou energii – v přírodě, sportem, koníčky, sdílením,... Protože když ji budou mít dostatek, budou přirozeně tvořit harmonické vztahy. Možná vše, co děláme, slouží k tomu, dát větší průchod pozitivním silám, pozitivním energiím, emocím a myšlenkám - světlu. Snad nakonec s tím světlem, dobrem, láskou splyneme.

O mně

Jsem certifikovaný kouč reteamingu, efektivní metody koučování pocházející z Finska, ze které mám také doktorát. Mohu Vám nabídnout znalosti, které jsem nasbírala při studiu vysokých škol (psychologické poradenství, sociální práce a učitelství), dovednosti z psychoterapeutického výcviku (v systemice) a zkušenosti z dvanácti let práce s lidmi a ze stovek konzultací. Stejně tak Vám mohu nabídnout osm let astrologické praxe (a 18 let jejího studia) a také schopnost pracovat s energií. Každý pokrok, rozkvět a splněný sen mých klientů ve mně vyvolává radost a vděčnost, že jsem u toho mohla být. Věřím, že každé téma, se kterým za mnou přicházíte, je v nějaké podobě i mým tématem. Sama využívám stejných technik, jaké dávám k dispozici Vám. Díky nim a díky mnoha zahraničním poutím, z nichž si přináším vždy cenné životní know how, se mi daří kloubit rodinné štěstí, pracovní úspěch a naplňování mého životního poslání.

modleni

 

Kontakt

PhDr. Petra Černá

721 928 721

Opava, Nádražní okruh 13

hlavickapetricka@email.cz

více ...

Reference

Naše firma spolupracuje dlouhé roky s řadou stálých zaměstnanců, stejně tak s nováčky i externími pracovníky. Systém práce s metodou Reteamingu mi velmi vyhovuje – zejména v osobním a konkrétním přístupu k jednotlivcům. Reteaming je stabilním pomocníkem mé manažerské práce a jsem velmi vděčná Mgr. Petře Černé, že mi umožnila seznámit se s touto vynikající, perspektivní a nenásilnou formou komunikace a motivace našich pracovníků.

Denisa Michalisková, výkonná ředitelka Raiffeisen stavební spořitelny Opava

K Petře Černé jsem se dostala na doporučení cca před 3 lety a rozhodně mé setkání s ní velmi pozitivně ovlivnilo můj život. Všechny individuální konzultace, které jsem s ní absolvovala, mne naučily dívat se na věci z jiného úhlu pohledu a hlavně mě vedly k pochopení, proč se určité životní situace dějí tak, jak se právě dějí. Velké díky jí patří hlavně za obrovskou pomoc a podporu v mém soukromém a podnikatelském životě, kde mě vždy dokázala nasměrovat tím správným směrem.

Leona Palinková Bečicová, nezávislý distributor Herbalife

Mgr. Petra Černá je absolutní motivační fenomén. Během pár koučovacích hodin dovedla naprosto změnit postoj našich pracovníků. V dnešní době je atmosféra na našem pracovišti uvolněná a velmi produktivní.

Iwona Zajícová, majitelka Galerie krásy Iwy Zajícové

Spolupráce s Petrou Černou provází světem porozumění, lásky, poznání a nekonečnosti. Konzultace vám dají odpovědi na spoustu životních otázek, proč se věci dějí zrovna vám, zrovna v ten daný okamžik, a jak si najít odpověď na tyto otázky ve svém nitru. Poznáte, jak se váš život stává skrze práci na sobě stále krásnější a smysluplnější. Já se poznávám taková, jaká opravdu jsem, a čím dál více si uvědomuji své životní poslání.

Regina Černá, studentka

V mém v životě se objevilo jen pár lidí, kteří mě dokázali přimět k výrazné změně a posunu v profesním či osobním živote. Petra Černá patří mezi ně. Oceňuji její nenásilný přístup, který mě však osobně přinesl radikální a konkrétní změnu k lepšímu.

Radim Káňa, kouč

Naučíte se spoustu technik, jak využívat svůj vlastní vnitřní zdroj, nejcennější dar přírody, svoje Já. Dozvíte se, čím můžete posílit odolnost vůči stresům, jak dosáhnout duševní a tělesné pohody, radosti a zdraví. Objevíte metody, kterými si můžete posílit stabilitu, flexibilitu a načerpat energii. Naučíte se konstruktivně a účinně řešit situace svého života, pročistit a urovnat vztahy, rozdýchat ve vztazích skomírající plamínek lásky a nechat odplout všechno, co nepotřebujete. Pochopíte smysl svého života. Výsledkem semináře, na němž jsem byla, je vědomí, že já sama jsem tvůrcem svého života, radost a pohoda.

Dana Jašková, fakturantka Armatury Group

Moje spolupráce s Mgr. Petrou Černou je kromě osobního koučování zaměřená na řešení problémů týmu pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově. Zejména se věnuje pozitivnímu hodnocení toho, co se povedlo, co tým zvládl a v čem který pracovník vyniká. Supervize jsou velice příjemné a pro tým přínosné. Všichni se na společná setkání těší a aktivně se na nich podílejí. Mgr. Petra Černá umí reagovat na momentální zakázky, s nimiž pracovníci přijdou, a vede je k úspěšnému vyřešení; což hodně oceňuji nejen já, jako vedoucí programu, ale také samotní pracovníci. Po supervizích náš tým pracuje více jako celek a umí si více naslouchat a navzájem se tolerovat. Supervize není užitečná jen pro tým, ale vytváří prostor i pro osobní růst a uvědomování si sebe sama v celém kontextu týmu.

Mgr. Jana Jurášová, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Metro, Přerov

Někdy potřebujeme rozkódovat situace, které přichází, a nastartovat životní vůz tím správným směrem. Díky Petře Černé a jejím aktivitám jsem začala na sobě pracovat takovým způsobem, že se mi podařilo zvýšit si o 100% své sebevědomí. Pomohla mi odkrýt a znásobit mé schopnosti tak, abych mohla pomáhat sobě i druhým.

Lenka Bachoříková, Janáčkova filharmonie Ostrava

Logo-astroLogo-terapieLogo-kouovn

 

Pearl coaching

Koučování slouží k podpoře osobního růstu a k budování vlastní cesty k úspěchu, rozvíjí potenciál lidí rozšiřováním jejich smyslu pro to, co je možné. Kouč naviguje pomocí otázek k různým úhlům pohledu, dává podporu a povzbuzení. Spolu s koučem si vymezíte cíle a společně hledáte cestu k jejich realizaci. Najednou se Vám otevírají možnosti, stáváte se aktivním tvůrcem svého života. Ruku v ruce s tím jde i zlepšování sebereflexe, sebedůvěry a schopnosti rozhodovat se. Skrze změnu myšlení se zlepšuje vztah k sobě i druhým. Podporováním pozitivní energie dochází k aktivizaci, k rozvoji Vaší tvořivosti, intuice a vnímání smysluplnosti svých kroků i svého života.

PearlCoaching

Pod svou značkou „PEARL coaching" Vám nabízím koučování, jež lze podle Vašeho přání propojit s mými psychoterapeutickými zkušenostmi, se schopnostmi pracovat s energiemi nebo s možností realizovat regrese, rovněž s dovednostmi s trénováním jak vést druhé a se znalostmi mé lásky - astrologie. Věřím, že společně objevíme, že

Vy sami jste perlou, dokonalou ve své jedinečnosti.