Pro 27
Sobota
header-petra

Co nám přinese PROSINEC?

Prosinec bude měsícem naděje a víry. Přetrvává období, kdy je možné očišťovat minulost. Pro zbavení se různých zátěží, co vlečeme, je advent ideální dobou. Trvá dostatečně dlouhou dobu, aby se duše stihla uklidnit; vždy déle než lhůtu změn (21 dní). Je určen k očistě, ale zároveň je prodchnut těšením se. Před příchodem radostné zvěsti je podle křesťanství potřeba umenšovat ego. A tak se nechme vést tím, co budeme cítit, že je dobré dělat pro celek, vyšší princip nebo pro to, čemu věříme. Vypůjčíme si pro tento čas z bible ještě příběh o Jákobově žebříku. Jákob nejprve přemohl svého chlupatého bratra Ezaua, což je metafóra pro překonání animální pudovosti. Díky této kultivaci osobnosti se mu pak jednoho dne zdál sen, ve kterém viděl žebřík do nebes. Stoupali po něm andělé. Když v tom k němu sestoupil Bůh a promlouval s ním, sliboval mu své věčné požehnání pro něj i jeho potomky. Hlavním poselstvím tohoto příběhu je to, že Jákobův žebřík slouží prioritně k výstupu do nebes a teprve pak pro sestup Boha na zem. Pro spojení s božským principem je tedy dobrý osobní pokrok, růst, krůček po krůčku stoupat k nebesům. Inspiraci si může Jákob i my vzít od andělů a osvícených bytostí, kteří umějí být na žebříku do nebe krok před námi. A tak si v prosinci prostě jen dovolme všechny své zátěže odhodit naladěním se na andělskou energii v sobě. Ta nejenže očistí, ale také pomůže být tím nejlepším já.

V prvním týdnu je dobré nechtít vše dokázat sám. Spolehnutí se na sebe navzájem bude ku prospěchu všem. Třetí týden bude naopak pro spolupráci náročnější. I v partnerství bude třeba v té době víc klidu a tolerance. Poslední třetina měsíce bude pro změnu držet palce důležitým krokům našeho života. Budeme dělat věci tak, jak budeme cítit, že je to správné. V sobotu 6. v 13:27 si spolu s úplňkem sobě namasírujme stehna a vnímejme jak to, co poznáváme, mění a otevírá naše myšlení. Od té doby do Vánoc se nám bude dařit udržet světlejší myšlenky a úsměv na tváři. 8. 12 to můžeme podpořit představou světla v mysli, kterou udržme aspoň na deset minut. Pak nechme světlo rozprsknout se do okolí jako ohňostroj. 12. 12 bude silný den, vhodný pro překonání strachů a pochybností. Důležité bude udělat z nich motor toho, po čem toužíme. Co dokážeme v tomto dni zpracovat, déle vydrží. Od 23. prosince do konce roku bude dobré hlídat si emoce. Když naše řeč bude naplněna láskou, spory se nám vyhnou. 28. a 29. prosince bude ideální příležitost pro setkání přátel. V kruhu těch, které jsme si za své blízké vybrali, doplníme do duše pocit svobody a vzletu.

O mně

Jsem certifikovaný kouč reteamingu, efektivní metody koučování pocházející z Finska, ze které mám také doktorát. Mohu Vám nabídnout znalosti, které jsem nasbírala při studiu vysokých škol (psychologické poradenství, sociální práce a učitelství), dovednosti z psychoterapeutického výcviku (v systemice) a zkušenosti z dvanácti let práce s lidmi a ze stovek konzultací. Stejně tak Vám mohu nabídnout osm let astrologické praxe (a 18 let jejího studia) a také schopnost pracovat s energií. Každý pokrok, rozkvět a splněný sen mých klientů ve mně vyvolává radost a vděčnost, že jsem u toho mohla být. Věřím, že každé téma, se kterým za mnou přicházíte, je v nějaké podobě i mým tématem. Sama využívám stejných technik, jaké dávám k dispozici Vám. Díky nim a díky mnoha zahraničním poutím, z nichž si přináším vždy cenné životní know how, se mi daří kloubit rodinné štěstí, pracovní úspěch a naplňování mého životního poslání.

modleni

 

Kontakt

PhDr. Petra Černá

721 928 721

Opava, Nádražní okruh 13

hlavickapetricka@email.cz

více ...

Reference

Naše firma spolupracuje dlouhé roky s řadou stálých zaměstnanců, stejně tak s nováčky i externími pracovníky. Systém práce s metodou Reteamingu mi velmi vyhovuje – zejména v osobním a konkrétním přístupu k jednotlivcům. Reteaming je stabilním pomocníkem mé manažerské práce a jsem velmi vděčná Mgr. Petře Černé, že mi umožnila seznámit se s touto vynikající, perspektivní a nenásilnou formou komunikace a motivace našich pracovníků.

Denisa Michalisková, výkonná ředitelka Raiffeisen stavební spořitelny Opava

K Petře Černé jsem se dostala na doporučení cca před 3 lety a rozhodně mé setkání s ní velmi pozitivně ovlivnilo můj život. Všechny individuální konzultace, které jsem s ní absolvovala, mne naučily dívat se na věci z jiného úhlu pohledu a hlavně mě vedly k pochopení, proč se určité životní situace dějí tak, jak se právě dějí. Velké díky jí patří hlavně za obrovskou pomoc a podporu v mém soukromém a podnikatelském životě, kde mě vždy dokázala nasměrovat tím správným směrem.

Leona Palinková Bečicová, nezávislý distributor Herbalife

Mgr. Petra Černá je absolutní motivační fenomén. Během pár koučovacích hodin dovedla naprosto změnit postoj našich pracovníků. V dnešní době je atmosféra na našem pracovišti uvolněná a velmi produktivní.

Iwona Zajícová, majitelka Galerie krásy Iwy Zajícové

Spolupráce s Petrou Černou provází světem porozumění, lásky, poznání a nekonečnosti. Konzultace vám dají odpovědi na spoustu životních otázek, proč se věci dějí zrovna vám, zrovna v ten daný okamžik, a jak si najít odpověď na tyto otázky ve svém nitru. Poznáte, jak se váš život stává skrze práci na sobě stále krásnější a smysluplnější. Já se poznávám taková, jaká opravdu jsem, a čím dál více si uvědomuji své životní poslání.

Regina Černá, studentka

V mém v životě se objevilo jen pár lidí, kteří mě dokázali přimět k výrazné změně a posunu v profesním či osobním živote. Petra Černá patří mezi ně. Oceňuji její nenásilný přístup, který mě však osobně přinesl radikální a konkrétní změnu k lepšímu.

Radim Káňa, kouč

Naučíte se spoustu technik, jak využívat svůj vlastní vnitřní zdroj, nejcennější dar přírody, svoje Já. Dozvíte se, čím můžete posílit odolnost vůči stresům, jak dosáhnout duševní a tělesné pohody, radosti a zdraví. Objevíte metody, kterými si můžete posílit stabilitu, flexibilitu a načerpat energii. Naučíte se konstruktivně a účinně řešit situace svého života, pročistit a urovnat vztahy, rozdýchat ve vztazích skomírající plamínek lásky a nechat odplout všechno, co nepotřebujete. Pochopíte smysl svého života. Výsledkem semináře, na němž jsem byla, je vědomí, že já sama jsem tvůrcem svého života, radost a pohoda.

Dana Jašková, fakturantka Armatury Group

Moje spolupráce s Mgr. Petrou Černou je kromě osobního koučování zaměřená na řešení problémů týmu pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově. Zejména se věnuje pozitivnímu hodnocení toho, co se povedlo, co tým zvládl a v čem který pracovník vyniká. Supervize jsou velice příjemné a pro tým přínosné. Všichni se na společná setkání těší a aktivně se na nich podílejí. Mgr. Petra Černá umí reagovat na momentální zakázky, s nimiž pracovníci přijdou, a vede je k úspěšnému vyřešení; což hodně oceňuji nejen já, jako vedoucí programu, ale také samotní pracovníci. Po supervizích náš tým pracuje více jako celek a umí si více naslouchat a navzájem se tolerovat. Supervize není užitečná jen pro tým, ale vytváří prostor i pro osobní růst a uvědomování si sebe sama v celém kontextu týmu.

Mgr. Jana Jurášová, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Metro, Přerov

Někdy potřebujeme rozkódovat situace, které přichází, a nastartovat životní vůz tím správným směrem. Díky Petře Černé a jejím aktivitám jsem začala na sobě pracovat takovým způsobem, že se mi podařilo zvýšit si o 100% své sebevědomí. Pomohla mi odkrýt a znásobit mé schopnosti tak, abych mohla pomáhat sobě i druhým.

Lenka Bachoříková, Janáčkova filharmonie Ostrava

Logo-astroLogo-terapieLogo-kouovn

 

Pearl coaching

Koučování slouží k podpoře osobního růstu a k budování vlastní cesty k úspěchu, rozvíjí potenciál lidí rozšiřováním jejich smyslu pro to, co je možné. Kouč naviguje pomocí otázek k různým úhlům pohledu, dává podporu a povzbuzení. Spolu s koučem si vymezíte cíle a společně hledáte cestu k jejich realizaci. Najednou se Vám otevírají možnosti, stáváte se aktivním tvůrcem svého života. Ruku v ruce s tím jde i zlepšování sebereflexe, sebedůvěry a schopnosti rozhodovat se. Skrze změnu myšlení se zlepšuje vztah k sobě i druhým. Podporováním pozitivní energie dochází k aktivizaci, k rozvoji Vaší tvořivosti, intuice a vnímání smysluplnosti svých kroků i svého života.

PearlCoaching

Pod svou značkou „PEARL coaching" Vám nabízím koučování, jež lze podle Vašeho přání propojit s mými psychoterapeutickými zkušenostmi, se schopnostmi pracovat s energiemi nebo s možností realizovat regrese, rovněž s dovednostmi s trénováním jak vést druhé a se znalostmi mé lásky - astrologie. Věřím, že společně objevíme, že

Vy sami jste perlou, dokonalou ve své jedinečnosti.